VII Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna

kliknij film

CERTYFIKATY VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie tytuł nadany przez i od kiedy
1. Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Polskie Towarzystwo Informatyczne - Warszawa, kwiecień 2011
2. Szkoła Dobrze Wychowana w ramach współpracy z Kurierem Lubelskim, Regionalną Rozgłośnią Radio Lublin Fundację Solidarności Obywatelskiej oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty - Lublin, maj 2012
3. Bezpieczna Szkoła oraz członkostwo w Ogólnopolskim Klubie BEZPIECZNE SZKOŁY Komitet Honorowy Fundacji Państwo Obywatelskie - Warszawa, maj 2013
4. Szkoła Innowacji Celem programu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lublin, kwiecień 2014
5. Szkoła Równego Traktowania za działania w roku szkolnym 2014/2015 realizowane w ramach projektu „ Obywatele dla Demokracji” Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka - Warszawa, maj 2015
6. Zadowolony Konsument Placówka wyróżniona przez uczniów i ich rodziców głosowaniu internetowym, tytuł nadawany szkołom z Najwyższą Jakością Oferowanych Usług Edukacyjnych Warszawa, marzec 2017