VII Liceum Ogólnokształcące

Kontakt

VII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

ul. Farbiarska 8

20 - 107 Lublin

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie

adres e-mail: poczta@zs11.lublin.eu

telefon/fax 81-532-65-12